ZIJN OVERLIJDEN EN GEZEGENDE GRAF

H’adhrat Aboe-l Faaroêq Süleyman Hilmi TUNAHAN (Q.S.) (SILISTRAWIE) ging op woensdag 16 september 1959 (Hidjrie 13 Rabie’ al-Awwal 1379) na salaat al-Maghrib in zijn huis in Kısıklı (Istanbul) op 72-jarige leeftijd heen naar het hiernamaals. (Qaddas Allaahoe Sirrahoe-l A’az)

Omdat H’adhrat Süleyman Efendi een professor was van Fatih werd er van het ministerraad toestemming gevraagd om hem te begraven op het begraafplaats bij de Fatih Moskee. Maar de Minister van Binnenlandse Zaken Namik Gedik liet het niet toe en werd hij noodgedwongen in het graf begraven dat door de politie was geopend op het Karacaahmed Begraafplaats. Later werd er een koepel met zeven zuilen gezet over zijn gezegende graf. Tegenwoordig wordt het bezocht door moslims van over de hele wereld.

Moge Allah Ta’aalaa alle moslims en zijn liefhebbers zijn sjafaa’a (voorspraak) schenken.