Vdekja dhe Varri i Tij i Nderuar

Hazreti Ebu’l-Faruk Sulejman Hilmi TUNAHAN (KS) (SILISTREVI) ndërroi jetë pas namazit të akshamit të mërkurën, më 16 shtator 1959 (13 Hixhri, Rebiulevvel 1379), në moshën 72 vjeç, në shtëpinë e tij në Kısıklı (kaddesallahü sirrahu’l- e’az).

Hazreti Sulejman Hilmi Tunahan Efendiu duke qenë se është nga Myderrizët e Medresesë Fatih meret leje nga Këshilli i Ministrave që të varroset në varrezat pranë xhamisë Fatih. Por ministri i brendshëm iasaj kohe Namëk Gedik kundërshton dhe me anë të policisë me dhunë i detyrojnë që ta varrosin në varrezat Karaxhaahmed në vendin ku vetë policia kishte hapur varrin. Më vonë ndërtohet me shtylla mermeri dhe pjesa lart e hapur sot ngakatër anët e botës vijnë besimtarë për ta vizituar.

Allahu xh.sh umundësoftë të gjithë atyre që duan shefaatin.