Vefatı ve Kabr-i Şerîfleri

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi (k.s.) Hazretleri, 16 Eylül 1959 (Hicri 13 Rebiulevvel 1379) Çarşamba günü ikindi namazından sonra Kısıklı’daki hanesinde 72 yaşında oldukları halde dâr-ı bekâya irtihâl buyurdular (kaddesallâhü sırrahü’l-e’az). Ancak tasarruf ve irşâdları tamamıyla ve kemâliyle ber-devamdır.

Süleyman Efendi Hazretleri, Fâtih dersiâmlarından olduğundan Fâtih Câmii haziresine defni için Bakanlar Kurulu’ndan izin alınır. Ancak zamanın İçişleri Bakanı Namık Gedik’in karşı çıkması sonucu Karacaahmed Mezarlığı’nda polislerce kazılan kabre defnedilmeye mecbur edilir. Bilahare yedi mermer sütun üzerinde etrafı açık bir kubbe inşa edilen kabr-i şerîfleri, bugün dünyanın dört bir tarafından gelen müminlerce ziyaret edilmektedir.

Cenâb-ı Hak sevenlerini ve bütün müminleri şefâatlerine nâil kılsın.