SILSILA AS-SAADAAD (KETEN DER ZALIGEN)

 1. Aboe Bakr as-Siddieq (R.A.)
 2. Salmaan al-Faarisie (R.A.)
 3. H’afied as-Siddieq al-Akbar Qaasim (Q.S.)
 4. Imaam Dja’far as-Saadiq (Q.S.)
 5. Aboe Yazied Tayfoêr al-Bastaamie (Q.S.)
 6. As-Sjaykh Aboe-l Hasan al-Kharqaanie (Q.S.)
 7. As-Sjaykh Mohammed Faarmadie (Q.S.)
 8. As-Sjaykh Yoêsoef al-Hamadaanie (Q.S.)
 9. Khaadja Abdoe-l Khaaliq al-Goedjdoewaanie (Q.S.)
 10. Khaadja ‘Aarif Riwgharie (Q.S.)
 11. Khaadja Mahmoêd Indjierfaghnawie (Q.S.)
 12. Khaadja ‘Alie Raamietinie (Q.S.)
 13. Khaadja Mohammed Baabaa Samaasie (Q.S.)
 14. Khaadja Sayyid Amier Kilaal (Q.S.)
 15. Khaadja Mohammed Bahaaoeddien Naqsjibandie (Q.S.)
 16. Khaadja ‘Alaaoeddien Attaar (Q.S.)
 17. Khaadja Ya’qoêb al-Djarkhie (Q.S.)

 1. Khaadja ‘Oebaydoellaah al-Ah’raar (Q.S.)
 2. Khaadja Mohammed Zaahid Badakhsjie (Q.S.)
 3. Khaadja Darwiesj Mahmad (Q.S.)
 4. Khaadja Mohammed Khaadjaghie Amkanghie (Q.S.)
 5. Khaadja Mohammed Baaqi Billaah (Q.S.)
 6. Imaam ar-Rabbaanie Ahmad al-Faaroêqie as-Sarhandie (Q.S.)
 7. As-Sjaykh Mohammed Ma’soêm (Q.S.)
 8. As-Sjaykh Sayfoeddien ‘Aarif (Q.S.)
 9. As-Sjaykh Mohammed Noêr al-Badwaanie (Q.S.)
 10. As-Sjaykh Sjamsoeddien H’abieboellaah (Q.S.)
 11. As-Sjaykh ‘Abdoellaah Dahlawie (Q.S.)
 12. As-Sjaykh H’aafiz Aboe Sa’ied Saah’ib (Q.S.)
 13. As-Sjaykh H’abieboellaah Djaan al-Djaanan (Q.S.)
 14. As-Sjaykh Mohammed Mazhar ‘Iesjaan Djaan al-Djaanan (Q.S.)
 15. As-Sjaykh Salaahoeddien Ibn Mawlaanaa Siraadjoeddien (Q.S.)
 16. As-Sjaykh Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi (Q.S.) (SILISTREVÎ)