Spirituele kant

De heer Suleyman Hilmi Tunahan (k.s) is verbonden aan de gebedsstroming Hanefi en de geloofsstroming Maturidi. Hij was zeer nauw verbonden aan de soennitische leer. Zijn belangrijkste advies aan zijn leerlingen en aan personen die zijn woorden verspreiden was het oprecht omarmen van de soennitische geloofsleer.

Van oud af aan kreeg hij het leiderschap van de 33ste en laatste kring van de Silsile-i Sadat, een mystieke soennitische stroming. Hier volgde hij de 32ste leider van de mystieke soennitische stroming op, imam Salahuddin Ibn-i Mevlana Siracuddin (k.s). Vanwege de hoge spiritualiteit van de heer Suleyman Hilmi Tunahan werd hij na het opvolgen van imam Salahuddin Ibn-i Mevlana Siracuddin (k.s) verbonden aan de geestelijkheid van Imam-i Rabbani Muceddid-i Elf-i Sani Ahmed-i Faruki es-Serhendi (k.s).

In deze laatste tijden van de wereld kunnen de gelukkige mensen die door hem verlicht worden met hulp van Allah, uit de afgrond van de zonde, die ontstaat door bezweringen, opstijgen naar het veld van oprechtheid en zo gered worden.

Aan de heer Suleyman Hilmi Tunahan (k.s) en zijn verwanten wordt verweten “suleymancisten” te zijn. Dit is volledig onjuist en een verzonnen uitdrukking. Er bestaat geen geloof, stroming of mystieke stroming die Suleymancisme heet.

Tegenover elke vorm van bezweringen staat de heer Suleyman Hilmi Tunahan, de laatste grote islamitische geleerde, die met zijn kennis en diensten hard heeft opgetreden. Hij is opgekomen voor de soennitische leer en heeft de zondige verkeerde stromingen aangepakt. Hij heeft gestreden tegen de opruiingen tussen moslims en hij heeft de islamitische wereld zo toegesproken:

Wees gegroet islamitische gemeenschap! Denken jullie dat gedurende ons leven er leugens verteld kunnen worden over de vrienden van onze profeet Mohammed(vrede zij met hem)? Hierover moeten we niet twijfelen! Want wij de soennitische gemeenschap leven!