ZIJN STUDIELOOPBAAN

H’adhrat Süleyman Efendi (Q.S.) heeft zijn eerste opleiding in het jaar 1902 (Roemie 1318) afgerond aan de Silistra Rusdiye (basisschool). In datzelfde jaar is hij begonnen aan de Satirli Madrasa en leerde hij de basiskennis van de Arabische wetenschappen. Later werd hij in het jaar 1907 door zijn vader naar Istanbul gestuurd om zijn opleiding aldaar te voltooien. Toen zijn vader hem naar Istanbul stuurde gaf hij hem het volgend advies mee: “Mijn zoon, als je de kennis van oesoêl al-Fiqh (Methodologie van Jurisprudentie) bestudeert zal je sterk zijn in je religie. Als je de kennis van mantiq (logica) bestudeert zal je sterk zijn in je kennis.”

In Istanbul heeft hij deelgenomen aan de lessen van één van de professoren van Fatih en beroemde geleerde van zijn tijd Bafrali Ahmed Hamdi Efendi. In die jaren verbleef hij in de Hafiz Ahmed Pasa Madrasa die ook gevestigd was in Fatih. De lessen volgde hij op de (Sahn-i Semân) Bahr-i Sefid Cifte Bas Kursunlu aan de Fatih Madrasas. Bij Ahmed Hamdi Efendi heeft hij alle lessen voltooid en heeft hij in het jaar 1913 summa cum laude zijn idjaaza (oorkonde) gekregen.

Hij had zich ingeschreven bij de Kism-i Ali aan de Daru’l-Hilafeti’l-Aliyye die in oktober 1914 (Tasjrien al-Awwal 1330) begon met het onderwijs, en nadat hij met examens vrijstelling kreeg voor de eerste en tweede klassen begon hij met de derde klas. Hier studeerde hij af in het jaar 1916 (september 1332). (De naam van Kism-i Ali, waarvan het derde en vierde jaar werden gegeven aan de Fatih Madrasa’s, werd in 1917 gewijzigd in Sahn.)

Op 30 september 1916 heeft hij zich ingeschreven bij de Tafsier en Hadieth afdeling op de Madrasatoe-l Moetahassisien om zijn master (doctoraat) te doen. (De naam van Madrasatoe-l Moetahassisien, die actief was in de Abdulhamid-i Evvel Madrasa in Fatih naast de Yavuz Sultan Selim moskee, werd in 1917 gewijzigd in “Suleymaniye Madrasa”.)
Toen hij de eerste twee jaren met succes had afgerond kreeg hij samen met twintig vrienden, op verzoek van de ambt van Sjaykhoe-l Islaam en aanvaarding van Sultan Mehmed Vahiduddin Khan, het Voorzitterschap van Hoogleraren in Istanbul en werd hij professor. H’adhrat Süleyman Efendi studeerde op 27 mei 1919 summa cum laude af aan de Suleymaniye Madrasa (Madrasatoe-l Moetahassisien).

Nadat hij afstudeerde aan de Madrasatoe-l Moetahassisien heeft hij de toelatingsexamen voor de Madrasatoe-l Qoedhaat (Faculteit der Rechtsgeleerden) gehaald met beste resultaat. Maar toen hij dit met grote blijdschap doorgaf aan zijn vader kreef hij de volgende telegraaf van zijn vader:

“Süleyman, ik heb je niet naar Istanbul gestuurd opdat jij de hel in zal gaan.”

Zijn vader herinnerde hem met deze telegraaf aan de hadieth as-Sjarief van onze Profeet (S.A.W.) waarin hij in vertaling zegt: “Twee van de drie rechters komen in de hel.” (Soenan at-Tirmiedzie)

H’adhdrat Süleyman Efendi (Q.S.) deelde in zijn antwoord aan zijn vader mee “Dat hij nimmer ambities had om het beroep van qaadhi (rechter) te beoefenen, maar dat zijn eigenlijke doel het vervolmaakt worden is op het gebied van de openlijke religieuze wetenschappen van zijn tijd” en had hij niet alleen zijn diploma behaald van de afdeling Tafsier en Hadieth aan de Süleymaniye Madrasa en werd professor, maar hij studeerde eveneens af bij de 4 jarige opleiding aan de Madrasatoe-l Qoedhaat en bereikte hij daarmee de graad van qaadhi (rechter). In die zin had hij de hoogste graden van zowel de kennis van de ‘aql (verstand) alsmede de naql (overlevering) behaald.

H’adhrat Süleyman Efendi heeft tevens astronomie gestudeerd.

Zijn vakken en cijfers uit het derde jaar aan de Kism-i Ali van de Daru’l- Hilafeti’l-Aliyye Madrasa zijn als volgt:

 • Tafsier as-Sjarief (Wetenschap van Interpretatie): 10
 • Hadieth as-Sjarief (Wetenschap van Hadieth): 10
 • ‘Ilm al-Fiqh (Jurisprudentie): 9
 • Oesoêl al-Fiqh (Methodologie van Jurisprudentie): 10
 • Khilaafiyaat (Vergelijkende Islamitische Wetgeving): 10
 • ‘Ilm al-Kalaam (Wetenschap van Theologie): 10
 • Filosofie: 10
 • Wet en Jurisdictie: 9
 • Arabische Literatuur: 10
 • Totaal: 88

De vakken en cijfers van het laatste jaar op de Suleymaniye Madrasa waar hij aan afstudeerde op 27 mei 1919 (14 mei 1335) zijn als volgt:

 • Tafsier as-Sjarief (Wetenschap van Interpratie): 10
 • Oesoêl al-Hadieth wa Naqd-i Ridjaal (Methodologie van Overleveringen en diens Criteria van Betrouwbaarheid): 10
 • Hadieth as-Sjarief (Wetenschap van Hadieth): 10
 • Tabaqaat al-Qoerraa wa Moefassirien (Graden van Recitatie-geleerden en Exegeten): 10
 • Referaat (Dotoraatsthesis): 9 + 2/7
 • Gemiddeld: 9 + 9/14

Sommige van de vakken die hij studeerde en waarvan hij werd getoetst op de Madrasatoe-l Qoedhaat en zijn diploma behaalde zijn het volgende:

 • Romeins Recht,
 • Wetboek,
 • Handelsrecht,
 • Maritieme Handelsrecht,
 • Staatsrecht etc.