Zijn Leven

Soeleyman Hilmi Toenahan (Allah zegene zijn geheim) (Silistrevi)

In 1888 (Hicri: 1305/Roemi: 1304) is Soeleyman Hilmi Toenahan in het dorp ‘Ferhatlar’ gelegen in de stad ‘Silsitra/Hezargrad’, wat hedendaags deel uitmaakt van Bulgarije, ter wereld gekomen. Zijn vader Hocazade Osman Fevzi (1845-1928) rondde zijn opleiding af in Istanbul en is een welbekende geleerde verbonden aan de madrasah’s ‘Satirli’ en ‘Haci Ahmet Pasha’ in Silistra. Zijn moeder heet Hadice Hanim. Mahmud Efendi, beter bekend als Kaymak Hafiz, is de grootvader die op 110 jarige leeftijd is overleden.

De als ‘Hocazadeler’ beruchte edele famillie stamt af van Heer Seyyid Idris. Hij is door Fatih Soeltan Mehmet toegewezen aan het gebied ‘Toena Han’. Bovendien heeft de Soeltan, Heer Idris gehuwd met zijn zuster.

Soeleyman Hilmi Toenahan heeft net zoals zijn vader de bijnaam ‘Hocazade’ gehanteerd als roepnaam. Met de komst van de achternaamwet heeft hij (vanwege zijn herkomst) ‘Toenahan’ als achternaam geregistreerd. Verder werd hij ook wel gekend als ‘Eboel-Faaroek’ (Vader van Faaroek) vanwege zijn op zeer jonge leeftijd overleden zoon Faaroek.

Zijn vader, Osman Efendi, krijgt een opmerkelijke droomt te zien terwijl hij in Istanbul zijn opleiding voortzet. In zijn droomt ziet hij dat een deel van zijn lichaam de hemel (lucht) in rijst en naar de wereld toe straalt. Hij verklaart deze droom als volgt: Een van de nakomelingen van zijn geslacht zal deze wereld spiritueel verlichten.

Wanneer hij terugkeert naar Silistra treedt hij in het huwelijk. Fehim, Soeleyman Hilmi, Ibrahim en Halil zijn de vier zonen die hij krijgt, waarbij hij de uitzonderlijke gave bij Soeleyman ziet dat past bij de invulling van zijn droom. Hij besteed hierdoor ook speciale aandacht aan zijn opvoeding.