IMAM CAʻFER-I SADIK (R.A.)

De vierde kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Ca’fer-i Sadik (r.a.). Op 8 Ramazan-i Sarif 80 (M. 699) werd hij in Medine-i Munevvere geboren. Cafer’-i Sadik was een van de ouderen van de Ehl-i Beyt. Door het vertrouwen en zijn loyaliteit aan zijn woord, werd hij bekend als ‘Sadik’. Zijn bijnaam was Ebu Abdullah en Ebu Ismail.

Ca’fer-i Sadik (r.a.) Hazret’s afkomst rijkt van vaderskant naar Hz. Ali. Zijn vader is Muhammed Bakir, diens vader is Hz. Huseyin en diens vader is Emiru’l-mu-minin Hz. Ali (r.anhum).

Via zijn moeder Ummu Ferve rijkt zijn afkomst naar Hz. Ebu Bekir (r.a.). Zijn moeder’s vader en derde kring van de Silsile-i Sadat Kasim bin Muhammed was de kleinzoon van Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Ca’fer-i Sadik (r.a.) Hazret was van de Tabiin en heeft van de Sahabe Enes bin Malik en Sehl bin Sa’d (r.anhuma) gezien.

Imam-i Azam Nu’man bin Sabit Hazret heeft zich verbonden aan Ca’fer-i Sadik Hazret en hij vertelde, (de tijd die ik verbonden was aan Ca’fer-i Sadik Hazret) als deze twee jaren er niet waren, zou Nu’man verloren zijn gegaan”.

Belangrijke uitspraken

“Het gebed, is voor een Moslims met takva (zich beschermen van alle Haram en twijfelgevallen waarbij het niet bekend is of het Halal of Haram is), het dichterbij komen van Moslims naar hun Rabb.

Hac is voor zwakkeren een strijd.

De zakat van het lichaam is vasten.

Dua zonder Amel is net als het schieten van een pijl zonder schacht (stuk tussen twee uiteinden).

Vermeerder je rizk door sadaka te geven, bescherm je bezittingen middels zekat.

Degene die zuinig is, zal niet hulpbehoevend raken.

Voorzichtigheid, is de helft van omgang.

Vriendschap, is de helft van het verstand.

Degene die zijn vader en moeder verdriet bezorgt, is hen ongehoorzaam.

Wanneer men wordt getroffen door onheil en gaat klagen (geen sabr vertoond), zal men zijn beloning verliezen.

Hz. Allah geeft sabr naar de hoeveelheid van onheil en rizk naar de hoeveelheid van de last.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif

Ca’fer-i Sadik (r.a.) Hazret is in de maand Sevval in het jaar 148 (M. 765) op 68 jarige leeftijd in Medine-i Munevvere overleden. Hij is bij zijn vader in het Baki Kabr begraven.