EBU YEZID TAYFUR EL-BESTAMI (K.S.)

De vijfde kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Ebu Yezid Tayfur el-Bestami (k.s.). Zijn naam is Tayfur, ook wel bekend als Ebu Yezid en zijn bijnaam Sultanu’l-Arifin. Zijn vaders naam is Isa. Hij is geboren in het jaar 188 (M. 803), in het noorden van Iran in de stad Bistam, in de buurt van de Kaspische zee. Hij had twee vrome broeders genaamd Adem en Ali.

Bayezid-i Bestami (k.s.) Hazret is Uveysi (iemand die net als Veysel Karani Hazret is, in de tasavvuf betekent dit dat zonder direct contact, op geestelijke wijze iemand is verbonden met een veli), hij is op geestelijke wijze door Ca’fer-i Sadik (r.a.) beleerd.

Belangrijke uitspraken

Degene die de waarheid vinden, hebben dit gedaan door respect te tonen. Degenen die zijn verstoten hebben dit bereikt door onrespectvol handelen.

Er kwam iemand en zei:” Leer mij iets dat mij redding zal bieden”. “Leer deze twee dingen goed. Wanneer je deze leert heb je niets anders nodig: Allahu Teala kent jou, ziet altijd jou en alles wat je doet“ zei hij.

“Zoals je günah je schaadt, schaadt het jou op dezelfde manier als je afkeer en minachting hebt tegenover je gelovige broeder”.

“Het is beter voor mij als er gezegd wordt ‘Waarom heb je dit niet gedaan’ in plaats van ‘Waarom heb je dit gedaan’”.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif

Bayezid-i Bestami (k.s.) Hazret, is in het jaar 261 (M. 874) of 264 (M. 877) overleden. Zijn Kabr-i Sharif ligt volgens men op verschillende plekken en de bekendste is die in Bistam.

Tevens wordt er gezegd dat hij in de buurt van Hatay, in de provincie Kirikhan ligt begraven.