Ebû Yezîd Tayfûru’l-Bestâmî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın beşinci halkası olan Ebû Yezîd Tayfûr el-Bestâmî (k.s.) Hazretlerinin ismi Tayfûr, künyesi Ebû Yezîd, lâkabı Sultânü’l-Ârifîn, babasının ismi Îsâ’dır. 188 (M. 803) senesinde -İran’ın kuzeyinde, Hazar Denizi yakınında- Bistâm şehrinde dünyaya geldi. Âdem ve Ali isminde iki kardeşi olup üçü de âbid ve zâhid idiler.

Bayezîd-i Bestâmî (k.s.) Hazretleri Üveysî’dir. Onu, Caʻfer-i Sâdık (r.a.) Hazretlerinin rûhâniyyeti terbiye etmiştir

Mübârek Sözlerinden

“Hakka vâsıl olanlar, hürmete riâyet ederek vâsıl olmuşlardır. Kovulanlar da hürmeti terk ettikleri için kovulmuşlardır.”

Bir kişi gelip “Kurtuluşuma sebeb olacak bir şey öğret.” dedi “Şu iki şeyi iyi öğren. Bunları öğrenirsen başka bir şeye ihtiyacın olmaz: Allâhü Teâlâ seni bilir, seni ve yaptıklarını her zaman görür.” buyurdular

“Sana işlediğin günahın zarar verdiği gibi mümin kardeşini hakir ve küçük görmen de aynı şekilde zarar verir.”

“Bana ‘Bunu niçin yapmadın’ denilmesi ‘Niçin bunu yaptın’ denilmesinden daha sevimlidir.”

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Bayezîd-ı Bestâmî (k.s.) Hazretleri, 261 (M. 874) veya 264 (M. 877) senesinde âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şeriflerinin muhtelif yerlerde olduğu söylenmekle beraber en meşhuru Bistâm’da olduğudur.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi yakınında makamının bulunduğu da rivayet olunmaktadır.