Eş-Şeyh Ebu’l Hasan el-Harkânî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın altıncı halkası olan Ebu’l-Hasan el-Harkânî (k.s.) Hazretleri devrinin en büyük âlimi ve zamanın kutbu idi. İsmi Ali bin Caʻfer’dir. Künyesi Ebu’l-Hasan’dır. Bistâm’ın bir kasabası olan Harkân’da dünyaya gelmiştir. Buraya nisbetle ‘Harkânî’ diye anılır. Ebu’l-Hasan-ı Harkânî Hazretlerinin doğum tarihi ile alâkalı kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 352 (M. 963) yılında doğduğu ifade edilir.

Mübârek Sözlerinden

“Dünyada âlimler ve ibâdet eden kullar çoktur. Fakat Allâh’ın râzı olacağı şeyle akşamlayıp yine onun râzı olduğu şeyle sabah­lamak lazımdır.” Yani devamlı Allâhü Teâla’nın râzı olacağı şeylerle meşgul olmak lazımdır.

“Sabahtan akşama kadar bir mü’min kardeşini incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) yaşamış olur. Eğer bir mü’min kardeşini incitirse, Allâhü Teâlâ onun o günkü ibâdetlerini kabul etmez.”

Vefâtı ve Kabr-i Şerîfleri

Vefâtı yaklaştığında talebelerine kabrini üç arşın derinlikte kazmalarını vasiyet etmiş ve şöyle buyurmuştu: “Burası, Bistam şehrinden daha yüksektir. Kabrimin Üstâzım Bayezîd-i Bestâmî’nin kabrinden yüksekte olması edebe uygun olmaz.”

Şeyh Ebu’l-Hasan Hazretleri, 10 Muharrem 425 (M. 1033) Salı günü âhirete irtihâl ettiler. Vefât ettiğinde 73 yaşında idi.

Kabr-i şerifleri, Kars’ın Kağızmankapısı semtindedir. Türbesinin Kars’ta bulunduğu başta Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi ve diğer bazı eserlerde bildirilmektedir.

Kabr-i şerîfleri bir rivâyete göre de Harkân’dadır.