SYEIKH ABU AL-HASAN AL-KHARQANI KS

Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS yang merupakan silsilah sa’adat ke-6 adalah seorang ulama besar dan merupakan seorang wali qutub di zamannya. Nama asalnya adalah Ali bin Ja’far. Kuniahnya adalah Abu Al-Hasan. Beliau lahir di daerah Kharqan yang terdapat di kota Bustham. Nama “Al-Kharqani” dinisbatkan dari daerah tempat kelahirannya. Tarikh lahir Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS tidak dapat ditemukan secara pasti daripada sumber-sumber yang diperuntukkan, tetapi menurut pendapat yang masyhur tahun kelahirannya adalah 352 H (963 M).

Kata2 Mutiara Syeikh Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS

“Di dunia banyak orang alim dan ahli ibadah. Namun, menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mendatangkan keredhaan Allah SWT pada pagi dan malam hari adalah sesuatu yang wajib.” Yakni, menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan keredhaan Allah SWT secara terus-menerus adalah wajib.

“Orang yang tidak menyakiti saudara mukminnya dari pagi sampai malam, bererti telah hidup bersama dengan Rasulullah SAW pada hari itu. Jika seseorang menyakiti saudara mukminnya, Allah SWT tidak akan menerima ibadah orang tersebut pada hari itu.”

Wafat dan Makam Syarif

Ketika ajalnya telah dekat, Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS berwasiat kepada murid-muridnya agar mereka menggali kuburnya sedalam 3 arşın (sekitar 2 meter) dan berkata, “Tempat ini lebih tinggi dari kota Bustham. Jika kuburku lebih tinggi daripada kubur guruku (Abu Yazid Al-Busthami KS), hal itu tidak sesuai dengan adab.”

Syeikh Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS wafat pada hari Selasa tanggal 10 Muharram 425 H (1033 M). Ketika beliau wafat, usianya mencecah 73 tahun.

Makam beliau terletak di daerah Kağızmankapısı yang terletak di bandar Kars, Turki. Di makam tersebut terdapat Seyahatname (tulisan tangan berupa kisah sejarah) Evliya Çelebi dan juga beberapa karya ulama’2 besar yang lain.

Salah satu riwayat menyebutkan bahawa makam Abu Al-Hasan Al-Kharqani KS terdapat di kota Kharqan.