Karya-karya

Walaupun Syeikh Sulaiman Hilmi Tunahan K.S adalah seorang ulama besar Islam yang lahir pada zaman akhir khalifah Turki Utsmani, beliau tidak banyak menulis dan mengarang kitab. Ketika ditanyakan, “Kenapa ustadz tidak menulis kitab?”, beliau menjawab, “Aku melihat banyak karya-karya ulama’ salaf yang ditulis di bawah sinar lilin, bagaikan harta karun yang tidak ternilai harganya. Banyak karya-karya mereka yang terkubur membusuk di bawah tanah, dijual di kedai-kedai, dan dibuang ke tempat sampah. Ada juga beberapa dari karya mereka yang terlihat sudah berdebu dan mula rosak yang dibiarkan begitu saja di rak-rak buku perpustakaan. Daripada menulis sebuah kitab pada masa ketika madrasah-madrasah ditutup dan tulisannya diubah dan ilmu-ilmu agama Islam hampir hilang, lebih baik saya mendidik kitab yang bernyawa, iaitu murid-murid yang akan memahami dan mengajarkan ilmu dari karya-karya yang tertulis dan mereka akan menghidupkan ilmu-ilmu tersebut.”

Di bawah ini merupakan beberapa karya yang ditulis Syeikh Sulaiman Hilmi Efendi K.S:

  • Huruf-huruf Al-Qur’an dan Harakahnya, sebuah kitab yang menerangkan cara dan teknik baru membaca Al-Qur’an dalam waktu yang singkat. Karya ini yang dicetak pada tahun 1958 adalah sebuah kitab yang digunakan untuk belajar Al-Qur’an. Sampailah saat ini,berjuta-juta manusia sudah belajar membaca Al-Qur’an dari karya ini, dan masih lagi digunakan.
  • Risalah Kibrit Al-Ahmar, Risalah Iktsir Al-Ulum, dan Ma’rifah
  • Mektuplar ve Bazı Mesail-i Mühimme (Surat-surat dan beberapa masalah penting)

Dua karya terakhir ini merupakan kitab yang berhubungan dengan tasawwuf dan boleh dikatakan sebagai ikhtisar Maktubat Syarifah Imam Rabbani KS.

  • Tafsir Juzuk Amma merupakan catatan-catatan yang diambil oleh murid-muridnya ketika beliau sedang mentafsirkan dan menerangkan isi kandungan yang terdapat dalam Juzuk Amma ini.
  • Tafsir Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, Al-Ahzab, Al-Qiyamah, dan beberapa surah yang lain merupakan catatan-catatan yang diambil oleh murid-muridnya ketika beliau sedang mentafsirkan dan menerangkan isi kandungan yang terdapat dalam surah-surah tersebut.