Eş-Şeyh Muhammed Fârmedî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın yedinci halkası olan Ebû Ali Fârmedî (k.s.) Hazretleri, İran’ın Tûs şehrinin Fârmed kasabasındandır. Asıl adı Fazl bin Muhammed’dir. 407 (M. 1016) yılında doğdu.

Hizmetin Mükâfâtı

Bir gün hocası İmam Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî (k.s.) hamama girmişti. Ebû Ali Fârmedî (k.s.), hocası istemeden onun ihtiyaç duyduğu birkaç kova sıcak suyu hamama götürdü. Hocası hamamdan çıkıp namaz kıldıktan sonra: “Suyu kim getirdi?” diye sordu. Ebû Ali Fârmedî (k.s.), acaba edebe aykırı bir şey mi yaptım düşüncesiyle sükût etti. Şeyhi üç defa sorunca: “Ben getirdim, efendim” diye cevap verdi. Üstâzı: “Ey Ebû Ali, sen Ebu’l-Kâsım’ın yetmiş senede elde edemediğini bir kova su ile elde ettin.” buyurdu.

Vefâtı ve Kabr-i Şerîfleri

477 (M. 1084) yılının Rebîulevvel ayında, 70 yaşlarında iken âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şerifleri Tûs şehrindedir.