Eş-Şeyh Yûsuf el-Hemedânî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın sekizinci halkasını teşkil eden Yûsuf Hemedânî (k.s.) Hazretleri Hicri 440 (M. 1048) senesinde İran’ın Hemedan şehrinde doğdu. Künyesi Ebû Yakûb’dur. İmâm-ı Âzam Hazretlerinin torunlarındandır.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Son zamanlarında bazan Herat, bazan Merv’de kaldı. 28 Mu­harrem 535 (M. 1140) senesinde Herat’tan Merv’e giderken yol­da 95 yaşında vefât etti ve oraya defnolundu. Daha sonra kabri, Merv’e naklolundu. Kabr-i Şerifleri günümüzde Türkmenistan’ın Merv şehrinin doğusundaki Bayramali ilçesinin Merv köyündedir.