HAFID-I SIDDIK-I EKBER KASIM (R. A.)

De derde kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Kasim bin Muhammed (r.a.), van de Tabiin (hen die een van de Ashab-i Kiram heeft gezien) en kleinzoon van Hz. Ebu Bekir. Geboren tijdens de Halifeschap van Hz. Osman was Ebu Abdurrahman de bijnaam van Kasim bin Muhammed (r.a.).

Zijn moeder was Sevde, de dochter van Yezdecird, de laatste heerser van Iran. Wanneer Hz. Omer Iran veroverde, bevonden de drie dochter van Yezdecird zich onder de gevangenen. Een daarvan trouwde met Hz. Huseyin en kregen als kind imam Zeynelabidin. De andere dochter trouwde met Hz. Abdullah Ibn-i Omer en kregen als kind Salim bin Abdullah. Sevde trouwde met Muhammed, de zoon van Hz. Ebu Bekir en kregen Hz. Kasim als kind. Alle drie waren toendertijd gerespecteerde personen van hun tijd.

Belangrijke uitspraken

“Men vroeg fetva’s aan mij, waarop ik antwoorde dat ik het niet wist. Met aandringen vroegen ze het nogmaals. Dan weet ik Wallahi niet, het onderwerp waar jullie vragen over hebben. Indien ik het zou weten, zou ik het zeggen. Wat ik weet zou ik niet geheim houden, dat zou niet helal zijn.

Het onderwerp waar jullie vragen over hebben weet ik niet. Als iemand leeft als onwetende, terwijl hij de dingen die van Allah farz zijn wel weet, is dat beter dan fetva geven over onderwerpen die hij niet weet, zei ik”.

Zijn overlijden

Aan het einde van zijn leven was hij erg verzwakt. Toen hij voor Hac en umre naar Mekke-i Mukerreme ging, in het jaar Hicri 106 (M. 724), op 72 jarige leeftijd overleed hij in Kudeyd, een plek tussen Mekke-i Mukerreme en Medine-i Munevvere. Zijn zoon heeft hem ongeveer 5km lang op zijn rug naar Musellel gedragen en daar is hij begraven.