HACE MUHAMMED BAHAÜDDIN NAKSIBEND (K.S.)

De vijftiende kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Hace Muhammed Bahaüddin Naksibend (k.s.) Hazret. Zijn naam was Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Bahaüddin Sah-i Naksibend el-Üveysi el-Buhari. Geboren in 718 (M. 1318) in de buurt van Buhara, in het dorpje Kasr-i Hinduvan die later de benaming Kasr-i Arifan zou krijgen. Hij is een Seyyid: hij stamt via Imam Ca’fer-i Sadik Hazret af van Hz. Ali. Zijn bijnaam is “Bela-gerdan”.

Studie, Verbintenis en Irsad

Toen hij nog een jong kind was had Hace Muhammed Baba Semasi (k.s.) hem al als geestelijke pleegkind geaccepteerd. Sah-i Naksibend Hazret heeft de regels van dit pad geleerd van Hace Seyyid Emir Kilal (k.s.). Maar, in werkelijkheid is Sah-i Naksibend Hazret een “Üveys”: Hace Abdülhalik Gucdüvani (k.s.) Hazret ‘s geest heeft hem opgeleidt.

Sah-i Naksibend Hazret is van de Hanefi Mezheb (leerschool). In de silsile van Hacegan (kuddise sirruhum) is vanaf Hace Mahmud Incirfagnevi Hazret tot en met Seyyid Emir Kilal (k.s.) Hazret zikr-i hafi en zikr-i alaniye samengevoegd en beide gedaan. Hierdoor heten zij in de silsile “Alaniyyun”.

Sah-i Naksibend Hazret heeft zich verbonden aan de geest van hace Abdülhalik (k.s.). Hij heeft middels zijn toestemming en orders zikr-i alaniyye volledig losgelaten en zich bezig gehouden met zikr-i hafi.

Zikr-i hafi heeft de harten van zijn Murids (volgelingen) in sterke mate beïnvloedt (tesir). Tesir zorgt voor verinnerlijking (nakis) en zikr is de verbintenis (bend) die helpt om de invloed van de verinnerlijking vast te stellen.

Omdat hij in de harten van zijn volgelingen op onuitwisbare manier beïnvloed heeft, wordt hij “Naksibend” genoemd.

Volgens een ander verhaal hield de vader van Sah-i Naksibend Hazret zich voor de kost bezig met borduren. Zelf heeft hij als kind van zijn vader dit beroep ook geleerd. Later kreeg hij de ilham: “Je bent niet hiervoor gecreëert en dit is jouw niet bevolen”, waarna hij stopte met naks-i zahiri (met het oog te zien) en hield zich bezig met naks-i hakiki (ware), waardoor hij “Naksibend” is genoemd. Omdat hij de liefde van Allahu Teala in de harten van zijn Murids (volgelingen) borduurde, heeft hij deze bijnaam gekregen.

De Murids van Nah-i Naksibend Hazret werden Naksibendi genoemd. Meervoud hiervan is Naksibendan. Deze tarikat werd ook wel Tarikat-i Naksibendiyye genoemd.

Emir Kilal Hazret keek hem aan in bijzijn van zijn murids en zei:”Mijn zoon Bahaüddin! De orders over U die ik van Hace Muhammed Baba Semasi Hazret heb gekregen heb ik volbracht. Hij sprak mij aan en zei: ‘Zoals ik jouw heb onderwezen, wil ik dat jij mijn zoon Bahaüddin onderwijst. Schiet in dit opzicht in geen geval tekort.’ Ik heb gedaan zoals mij door hem is opgedragen”. Hij wees naar zijn boezem en zei: “Ik heb je alles wat ik heb, gegeven”.

Belangrijke uitspraken

Sah-i Naksibend Hazret heeft de Hadis Sharif van Onze Profeet (vzmh) “Datgene dat je niet wilt dat anderen van je zien, doe dit ook niet wanneer je alleen bent!”, als volgt verklaard: “ Iemand die zich op het rechte pad bevindt, moet op momenten dat hij alleen is, zich zodanig gedragen alsof er anderen bij zijn. Wetende dat hij nooit alleen is”.

“Ons pad is een zeldzaam voorkomend pad. Het is een sterke kring. Onze Rasulullah (vzmh) houdt zich vast aan zijn Sünnet-i seniyye, het is niets anders dan de weg volgen van de Ashab-i Kiram.”

“Als we naar de fouten van onze vrienden kijken, hebben we geen vrienden meer over. Want, niemand is foutloos”.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif

Hazret Hace Alaüddin Attar (k.s.) zei: “Net voor het overlijden van Hace Hazret was ik naast hem, en begon met het lezen van Yasin-i Sharif. Op de helft zag ik dat er nur ontstond. Wanneer hij klaar was met Kelime-i tevhid, blies hij zijn laatste adem uit”.

Sah-i Naksibend Hazret is in het dorp Kasr-i Hinduvan, waar hij ook geboren was, op 3 Rebiulevvel 791 (M. 1389) op een maandag, begraven. Wanneer hij overleed was hij 74 jaar. Zijn Kabr-i Sharig bevindt zich vandaag de dag in het dorp Bahaüddin van Buhara.