HACE ABDÜLHALIK EL-GUCDÜVANI (K.S.)

De negende kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Hace Abdülhalik-i Gucdüvani (k.s.) Hazret Yusuf Hemedani Hazret’s vierde halife; voornaamste van de Hacegan graad, leider van de Silsile-i Naksibendiyye.

Gelegen op een afstand van 50km van Buhara ligt Gucdüvani, waar Hace Abdülhalik Hazret is geboren. Betreft zijn geboorte datum zijn er in de boeken geen aantekeningen gevonden. Zijn vaders naam is Abdülcemil. Een persoon bekend als Imam Abdülcemil is de kleinzoon van Imam Malik Hazret. Een notabele in zijn tijd en geleerde in waarneembare en onwaarneembare wetenschappen. De in Malatya bevindende Imam Abdülcemil Hazret en diens vrouw, een dochter van een Byzantijnse heerser. Na gebeurtenissen in Rum en Sam (Damascus) gebieden, zijn ze met naaste en verre familieleden same verhuist naar Maveraünnehr. Hij kwam aan in Buhara en vestigde zich in Gucdüvan.

Imam Abdülcemil Hazret en Hizir Aleyhisselam hadden een geestelijke broederschap. Hizir Aleyhisselam kondigde aan dat hij een zoon zou krijgen en dat hij die Abdülhalik moest noemen. Nadat hij zich vestigde in Gucdüvan kwam Abdülhalik-i Gucdüvani Hazret op de wereld. Hij groeide op in Gucdüvan en begon met zijn studie in Buhara.

Dua na Farz gebed

Op een dag kwam er een reizeger uit een ver gebied bij hem.

“Hace Hazret! Verricht dua voor mij, zodat ik met iman na het hiernamaals kan gaan. Zodat ik behouden blijf van de valkuilen van de seytan (duivel)” zei hij. Hace Abdülhalik Hazret,
“Allahu Teala heeft toegezegd dat Hij dua na het verrichte farz gebed zal accepteren. Jij, verricht dua na het farz gebed voor ons, wij zullen na het farz gebed voor jouw dua verrichten. Op deze manier zullen geaccepteerde dua, over ons en jullie, zijn resultaten vertonen. Voorspoed komt alleen van Allahu Teala” zei hij.

Algemene Regels van de Tarîkat-ı Nakşibendiyye

Tarikat-i Naksibendiyye is gevestigd op de volgende acht heilige algemene regels:

Hus Der-Dem, Nazar Ber-Kadem, Sefer Der-Vatan, Halvet Der-Encümen, Yad-Kerd, Baz-gest, Nigah-dast, Yad-dast.

Tevens zijn er van de algemene regels van de Taife-i aliyye nog drie basisbeginselen: Vukuf-i zamani, Vukuf-i adedi, Vukuf-i kalbi.

Totaal zijn dit 15 basisbeginselen.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif

Hace Abdülhalik-i Gucdüvani Hazret, is in het jaar 575 (M. 1180) in Gucdüvani overleden en hier begraven.

Zijn overlijden kreeg in de geschiedenis de benaming “Mahbub-i Nebiyy-i Mücteba”. Zijn Kabr-i sharif ligt vandaag de dag in Oezbekistan, tussen Buhara-Semerkand in het stadje Gucdüvan.