ESSEYH MUHAMMED NURUL BEDVANI (K.S.)

De 26e kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Seyh Mohammed Nurul Bedvani (k.s.). Hij behoorde tot de seyyid (nageslacht van de profeet (vrede zij met hem). In zijn tijd was hij de autoriteit op het gebied van kennis over het geloof.
Zijn meester was Sey Seyfüddin Arif (k.s.), de zoon van Mohammed Masum (k.s.). Jarenlang heeft hij hem gediend en uiteindelijk kwam hij tot de Makamat-i Ahmediyye (de positie waarin je de leider van de mystieke stroming bent). Hij was ook aanwezig in de preken van Mohammed Muhsin (k.s.), een van de meest vooraanstaande leerlingen van Mohammed Masum (k.s.).

Zijn sterven en graftombe

De geleerde Mohammed Bedvani stierf 11 Zilkade 1135 (in het jaar 1723). Zijn graftombe is in de stad Delhi, India.