Eş-Şeyh Muhammed Nûru’l-Bedvânî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın yirmi altıncı halkası olan Şeyh Muhammed Nûru’l-Bedvânî (k.s.) Hazretleri seyyid olup zâhirî ve bâtınî ilimler hususunda zamanında tek idi.

Muhammed Ma’sûm Hazretlerinin oğlu Şeyh Seyfüddîn Haz­retlerine intisâb etmiş, senelerce onun hizmetinde bulunmuş ve onun huzûrunda Makâmât-ı Ahmediyye’nin sonuna kavuşmuştur. Muhammed Ma’sûm Hazretlerinin halîfelerinden Muhammed Muhsin’in (k.s.) sohbetlerinde de bulunmuştur.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Muhammed Bedvânî Hazretleri, 11 Zilkâde 1135 (M. 1723) senesinde âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şerifleri Hindistan’ın Delhi şehrindedir.