SYEIKH NUR MUHAMMAD AL-BADWANI KS

Syeikh Nur Muhammad Al-Badwani KS adalah silsilah sa’adat ke-26, seorang sayyid yang pada waktu itu hanya beliaulah yang memiliki pengetahuan tentang ilmu zahir dan batin.

Syeikh Nur Muhammad Al-Badwani KS berintisab kepada putra Syeikh Muhammad Maksum KS, yakni Syeikh Saifuddin Arif KS. Selama bertahun-tahun beliau berkhidmat kepada Syeikh Saifuddin Arif KS dan di hadapan gurunya tersebut, beliau mencapai makam Ahmadiyah. Selain itu, Syeikh Nur Muhammad Al-Badwani KS juga menyertai ceramah salah seorang khalifah Syeikh Muhammad Maksum KS, yakni Syeikh Muhammad Muhsin KS.

Wafat dan Makamnya

Syeikh Nur Muhammad Badwani KS wafat pada tanggal 11 Dzulqa’dah 1135 H (1723 M). Sekarang ini makam syarifnya berada di kota Delhi, India.