Eş-Şeyh Seyfüddîn Ârif (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın yirmi beşinci halkası Şeyh Seyfüddîn (k.s.) Hazretleri Muhammed Ma’sûm (k.s.) Hazretlerinin oğludur. Hz. Ömer’in neslinden olduğu için nisbesi Fârûkî’dir. Hicrî 1055 (M. 1645) senesinde Serhend’de dünyaya geldi.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Hayatını sünneti ihyâ, bid’atleri imhâ ile geçiren Şeyh Seyfüddîn (k.s.), 1095 (M. 1685) senesinde âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şerifleri Hindistan hududları içerisinde olan Pencab eyaletine bağlı Serhend’de, babası Muhammed Ma’sûm Hazretlerinin kabrinin yakınındadır.