EŞ-ŞEYH (EBÛALİ) FÂRMEDÎ (K.S.)

De zevende kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Ebu Ali Farmedi (k.s.) Hazret, afkomstig uit de Iran, uit Farmed een dorp van de stad Tus. Zijn ware naam is Fazl bin Muhammed. Hij is geboren in 407 (M. 1016).

Beloning van diensten

Op een dag ging zijn hoca Imam Ebu’l-Kasim el-Kuseyri (k.s.) naar de hamam. Ebu Ali Farmedi (k.s.), heeft ongevraagd een aantal emmers met warm water gebracht naar de hamam. Wanneer zijn hoca uit de hamam was gekomen en zijn gebed had afgerond, vroeg hij: “Wie heeft het water gebracht?”. Ebu Ali Farmedi (k.s.), vroeg zich af, heb ik iets onzedelijks gedaan, en hield zich hierdoor stil. Toen zijn Seyh het drie keer had gevraagd zei hij: “Ik heb het gebracht”. Zijn Üstad zei: “Ey Ebu Ali, jij hebt datgene wat Ebu’l-Kasim in zeventig jaar niet heeft kunnen bereiken, met een emmer water bereikt”.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif

In het jaar 477 (M. 1084) in de maand Rebiulevvel, op zeventig jarige leeftijd is hij overleden. Zijn Kabr-i Sharif ligt in de stad Tus.