O Islamitische gemeenschap!

O Islamitische gemeenschap! Denken jullie dat zolang wij in leven zijn, smaad en leugens kan worden toegeschreven aan de metgezellen van de Boodschapper van Allah? (Wees niet in deze veronderstelling). Omdat wij (de ahl al-Sunnat gemeenschap) leven.