Ey İslam camaatı!

Ey İslam camaatı! Biz həyatda olduğumuz müddətcə Rəsulullahın əshabına iftira və yalan isnad edilə biləcəyinimi zənn edirsiniz? (Belə bir zənnə qapılmayın). Çünki biz (Əhli-Sünnə camaatı) həyatdayıq.