HACE YAKUB-I CARHI (K.S)

De 17e kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Hace Yakub-i Carhi (k.s.). De naam van zijn vader was Osman en hij was geboren in het dorp Carh, dat hoorde bij de stad Gazne. Over zijn geboortedatum zijn geen bronnen.

Wanneer de mürid (spirituele leerling) haram eet

De geleerde Yakub-i Carhi vertelt: “Ik verbleef in Herat voor mijn opleiding en ik bleef in het gebouw van Abdullah Ensari (k.s.) en ik at daar. Zijn plaats was erg groot en er waren veel voorzieningen. In Herat, at ik alleen bij Abdullah Ensari (k.s.), Hankah-i Melik en de Giyasiye medrese. Het zou niet verstandig zijn ergens anders te eten, want er was weinig halal voedsel. Wanneer een mürid haram eet, zal zijn geweten terugkeren naar zijn natuurlijke slechte stand. Deze persoon is niet meer op de weg van de profeet (vrede zij met hem) en zijn ashab.

Zijn sterven en graftombe

In 851 ( in het jaar 1447) is hij gestorven in het dorp Halfetu en daar is hij ook begraven. Zijn graftombe is hedendaags in Dusanbe, de hoofdstad van Tacikistan.