Hâce Ya’kûb-i Çarhî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın on yedinci halkası Hâce Ya’kûb-i Çarhî (k.s.) Hazretleridir. Babasının adı Osmân olan Ya’kûb-i Çarhî (k.s.) Hazretleri Gazne’nin Çarh köyünde doğdu. Doğum tarihi hakkında ulaşılan kaynaklarda mâlûmat bulunmamaktadır.

Mürîd Haram Lokma Yerse

Ya’kûb-ı Çarhî Hazretleri anlatıyor: Herat’ta ilim tahsîli için kaldığım zamanlar Abdullâh Ensârî’nin (k.s.) dergâhında kalır ve yemeklerimi orada yerdim. Zira onun vakıf şartlarında ge­nişlik ve vakfın aslına riâyette ihtiyat vardı. Herat’ta, Abdullâh Ensârî’nin (k.s.), Hankâh-ı Melik ve Gıyasiye Medresesi vakıf­larından başka yerde yemek yemek uygun olmazdı. Bu sebepten Mâverâünnehir büyükleri mürîdlerini Herat’a göndermezlerdi. Orada helâl lokma çok azdı. Mürîd, haram lokma yiyecek olur­sa, nefis kötü tabiatına geri döner, doğru yoldan, Resûlüllâh’ın (s.a.v.) ve ashâbının yolundan ayrılmış olur.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

851 (M. 1447) tarihinde Halfetu köyünde âhirete irtihâl ettiler ve buraya defnedildiler. Kabr-i şerifleri günümüzde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe şehrindedir.