ESSEYH SALAHUDDIN IBN-I MEVLANA SIRACÜDDIN (K.S.)

De 32e kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Salahuddin Ibn-i Mevlana Siracüddin (k.s.). Hij kwam uit de stad Os in Kirgizistan. Hij stond ook wel bekend als Salahuddin Sakib. Zijn vader was Mevlana Siracüddin (gestorven 1296/1879), diens vader was Hal Mohammed-i Osi (gestorven 1271/1854), diens vader was een beroemde geleerde en dichter Hoca Nazar Hüveyda-yi Cimyani (gestorven 1195/1781), diens vader was Gaib Nazar, diens vader Er Nazar, diens vader Tülek Mohammed-i Sufi en diens vader was Seyh-i Il die ook Kul Süleyman genoemd werd.

De geleerde Salahuddin is 1838 geboren in de stad Os. Dit staat uitdrukkelijk geschreven in zijn boeken.

Zijn sterven en graftombe

Nadat hij terugkeerde uit Mekka en Medina stierf hij in 1328 (in het jaar 1910) in Os. Zijn graftombe is ook in Os, in de wijk Sark op een heuvel op de Sermezar hetende begraafplaats. De graftombe was in 1940 door de communisten gesloopt. In een korte tijd hebben ze de graftombe vernieuwd. In het Faars (taal die gesproken werd in die streek) staat het volgende op de graftombe:

Mesken ü me’vayi mayan süd behist ( Onze plek en huis is nu de hemel). Een bekende dichter uit Hokand schreef het volgende: “Vasil-i Hak cennet-meab Sakib”. Dit betekent dadt Sakib Allah (de almachtige) heeft bereikt en in de hemel is gekomen. Als derde ston er op de graftombe: Biling tarih-i Seyh Sakib be-magfür. Dit betekent: weet dat het overlijden van Seyh Sakib be magfür (vrij vertaald: genade) is.