EBU BEKIR ES-SIDDIK (R.A.)

De eerste kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Hz. Ebu Bekir Es-Siddik (r.a.), meest deugdzame van de Ashab-i Kiram. Hij is twee jaar na Onze Profeet (vzmh) geboren. Zijn vader is Ebu Kuhafe (r.a.) en zijn moeder is Selma bint-i Sahr (r.anha). Zowel zijn vader als zijn moeder stammen af van grootvader Murre, die eveneens de grootvader is van Onze Profeet (vzmh). In de tijd voor de komst van de Islam heette hij “Abdu Rabbi’l-Ka’be”. Nadat hij Moslim werd, kreeg hij van Onze Profeet (vzmh) de naam “Abdullah”.

Hz. Ebu Bekir (r.a.) werd Moslim zonder enig behoefte voor bewijs en getuigde zonder twijfel aan het Mi’rac wonder, hierdoor kreeg hij de bijnaam “Siddik”.

Zijn Iman en zijn uitnodiging van de mensen tot de Islam

Wanneer Onze Profeet (vzmh) mensen uitnodigde tot de Islam, werd Hz. Ebu Bekir (r.a.) zonder enig twijfel Moslim. Hij was toen 38 jaar.

Hz. Ebu Bekir is de eerste van de mannen die geloofde in Onze Rasulullah (vzmh). Nadat hij Moslim werd, nodigde hij mensen uit tot het geloof. Dankzij zijn uitnodigen zijn er velen Moslim geworden, de voornaamsten waren Hz. Talha, Hz. Osman, Hz. Zubeyr bin Avvam (r.anhum) van de Asere-i Mubessere.

Hij hielp vele malen Onze Profeet (vzmh) en bedeelde Moslims. Wanneer Onze Profeet (vzmh) zei: “Zoals de goederen van Ebu Bekir mij hebben gebaat, hebben niemands goederen mij zo geholpen.”, begon Hz. Ebu Bekir te huilen en zei: “Ik offer mijn leven en mijn bezit op voor jouw Ya Rasulullah!”.

Wanneer hij Moslim werd had hij 40.000 dirham. Tijdens de Hicret had hij nog maar 5000 dirham over.

Hz. Ebu Bekir heeft zeven slaven die werden gekweld omdat ze Moslim waren opgekocht en hun vrijheid teruggegeven. Twee van hen zijn Bilal-i Habesi en Amir bin Fuheyre (r.anhuma).

Hoe Onze Profeet (vzmh) de leer van Zikr-i Hafi heeft bijgebracht

Toen Hz. Ebu Bekir samen met Onze Profeet (vzmh) in de grot Sevr, de komst van de musriks (vijand van de Islam, toendertijd de polytheisten) en diens voetstappen hoorden, raakte Hz. Ebu Bekir ontsteld en maakte hij zich zorgen, niet om zichzelf maar om Onze Profeet (vzmh). Hierop zei Onze Profeet (vzmh): “wees niet bedroefd” en stelde hem gerust. Maar Hz. Ebu Bekir wist niet hoe hij van deze bedroefdheid en ontsteltenis af moest komen. Hierop zei Resulullah (vzmh) direct: “Want Allahu Teala is zeker met ons samen” waarna hij datgene meedeelde die deze bedroefdheid weg zou nemen. Dus “Maiyetullah; denk eraan dat Allahu Teala met ons is, beheers jezelf. Want degene die aan maiyet-i ilahi denkt, zichzelf beheerst, zal droevenis niet voorkomen; deze toestanden zullen verdwijnen”, deze betekenis werd verlangd. Hz. Ebu Bekir vroeg in de grot aan Onze Profeet (vzmh) wat verholen was in deze Maiyetullah. “Wat hierin is verholen, is het voorzetten van zikr van Allahu Teala” antwoordte hij en zat hij op zijn Mubarak knieën en met gesloten ogen leerde hij Hz. Ebu Bekir de zikr van de naam van Allahu Teala; zikr-i hafi-i kalbi (verborgen en stille zikr met het hart).

Onze Profeet (vzmh) heeft zikr-i hafi in het bijzonder aan Hz. Ebu Bekir geleerd; Maarif-i Ilahiyye (kennis over Allah) in zijn boezem overgebracht naar die van Hz. Ebu Bekir. Want Hz. Ebu Bekir bevond zich met zijn “siddikiyyet” graad het dichts bij de graad van nubuvvet (graad van profeten).

Het vuur van zijn genegenheid voor Allahu Teala zorgde als het ware voor een ontbranding in zijn lever, die een geur verspreidde. Zijn buren roken kebap geuren en dachten dat hij kebap aan het maken was. Ze stoorden zich eraan dat hij het niet met hen deelden. Op een dag vertelden ze dit aan Onze Profeet (vzmh). Hij deelde hen mee dat het niet de geur van kebap, maar de geur van Hz. Ebu Bekir’s lever was.

Punten waarin Hz. Ebu Bekir eerste in was

  • Onder de mannen was hij de eerste Moslim.
  • Het voor het eerst bijeen laten brengen van de verzen van de Kur’an-i Kerim en het voor het eerst benoemen tot “Mushaf”.
  • In de Islam de eerste benamingen hebben van “Siddik, Atik en Halifa”.
  • Voor het eerst de Beytulmal inventariseren.
  • Zijn voltallige bezit voor het eerst aan Rasulullah (vzmh) uitgeven.
  • De toekening als eerste Emir van de Hac.

Punten waarin hij na Onze Rasulullah (vzmh) tweede in was

  • Nadat Onze Rasulullah (vzmh) mensen uitnodigde voor het geloof, was Hz. Ebu Bekir de eerste man die geloofde en in het geloven was hij na Onze Rasulullah (vzmh) op de tweede rij.
  • Hz. Ebu Bekir nodigde mensen uit tot het geloof. Velen zijn dankzij hem Moslim geworden. Hij was op de tweede rij in het uitnodigen tot de Islam.
  • Wanneer Onze Rasulullah (vzmh) voor zijn overlijden in de periode dat hij ziek was, hem de opdracht gaf om imam te worden en hij dus tweede was in het imamschap.
  • Hz. Ebu Bekir ligt naast Onze Rasulullah (vzmh) als tweede begraven in de Hucre-i Saadet.

Toesteming voor de begravenis

Hz. Ali (r.a.) vertelt: “Voordat Hz. Ebu Bekir kwam te overlijden liet hij mij naast zich zitten en zei hij:“Ya Ali! Jij hebt Onze Rasulullah’s (vzmh) wassen verricht. Wanneer ik kom te overlijden, wil ik ook dat jij mij wast. Wikkel mij in mooie geuren en brengt mij naar Hucre-i Saadet waar Onze Rasulullah (vzmh) zich bevindt om toesteming te vragen. Als jullie zien dat de deur opengaat, begraaf mij dan daar. Maar, als de deur niet opengaat, -totdat Allah zijn dienaren oordeelt- begraaf mij op de begraafplaats van de Moslims”. Wanneer hij kwam te overlijden, heb ik Hz. Ebu Bekir gewassen en zijn lijkwade omgedaan. Om toesteming te vragen aan Rasulullah (vzmh), kwam ik als eerste bij zijn deur. “Ya Rasulullah! Degene die komt is Ebu Bekir, hij vraagt toesteming om naast U begraven te worden” zei ik. De deur opende. Op dat moment hoorde ik een geluid:”Breng Habib (broeder, geliefde) naar zijn habib. Want habib, heeft zijn habib gemist”.

Zijn overlijden en Kabr-i Sharif (graftombe)

Na het overlijden van Onze Profeet (vzmh) was Hz. Ebu Bekir zeer bedroefd, zijn lichaam begaf het steeds meer.

Resulullah’s (vzmh) overlijden was zijn reden tot overlijden. Op 23 Cemaziyalahir 13 (M. 634), op dinsdag nacht, op 63 jarige leeftijd is hij overleden.

Zijn Halifaschap duurde twee jaar, drie maanden en tien dagen. Hz. Omer (r.a.) heeft zijn begrafenis gebed in Mescid-i Nebevi verricht. Zijn zoons Abdurrahman, Omer, Osman en Talha (r.anhum)
Hazrets hebben hem in zijn graf geplaats. Zijn Mubarak hoofd is ter hoogte van Onze Profeet’s (vzmh) schouders gelegd.