ESSEYH HABIBULLAH CAN-I CANAN (K.S)

De 30e kring van de Silsile-i Sadat behoorde tot Habibullah Can-i Canan (k.s.). Over zijn leven zijn er geen bronnen kunnen vinden. Na hem heeft Mazhar Isan Can-i Canan (k.s.) de leiding overgenomen.