Eş-Şeyh Habîbullah Cân-ı Cânan (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın otuzuncu halkası olan Habîbullâh Cân-ı Cânân (k.s.) Hazretlerinin hayatı hakkında kâfi mâlûmât bulunamamıştır.

Kendilerinden sonra Mazhar Îşan Cân-ı Cânân (k.s.) Hazretleri irşâd makâmına geçmişlerdir.