Eş-Şeyh Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın otuz birinci halkası Mazhar Îşân Cân-ı Cânân (k.s.) Hazretleri, Ahmed Saîd (k.s.) Hazretlerinin en küçük oğludur. 3 Cemâziyelevvel 1248 (M. 1832) senesinde Delhi’de dünyaya geldi. Dedesi Şeyh Ebû Saîd (k.s.), onun Muhammedi meşreb olduğuna işaret için doğum tarihi olarak Mezâhir-i Muhammedî ibaresini düşürmüş ve Mazhar-ı Muhammed ismini vermiştir.

Mübârek Sözlerinden

“İşleri Allâhü Teâlâ’ya havâle etmek, hallerin değişmesinin Allâhü Teâlâ’nın takdiriyle olduğuna inanmak, meydana gelen hadiselerde ‘niçin, nasıl’ dememek, itiraz etmemek, Allâhü Teâlâ’nın kullarına vadettiği nimetleri tefekkür ederek kalbini/îmânını kuvvetlendirmek, onun sonsuz hazinesini hatırlamak, kendi nefsinden ve bütün mahlûkattan tamamen ümidini kesmek, sadece Allâhü Teâlâ’dan ümid etmek; işte hayat-ı tayyibenin özü bunlardır.”

“Mürid, mâsivallâhı terk ettiği ve Allâh’ın kazası ve hükümleri karşısında gassâlın elindeki meyyit gibi olduğu zaman Allâhü Teâlâ’nın rızasını ve ona kavuşmayı istemiş olur.”

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

12 Muharrem 1301 (M. 1883) senesinde karın ağrısından âhi- rete irtihâl ettiler. Sabah, kalabalık bir cemaat ile namazı eda olunduktan sonra Cennetü’l-Bakî’de pederi Ahmed Saîd (k.s.) Hazretlerinin kabri yanına defnolundu.