სულიერი მხარე

ჰ.ზ. სულეიმან ეფენდი ამელით (მოქმედება ) ხანეფი იითიყადით (დაჯერება) მაათურიდი მეზჰების მიმდევარი, სულიერებით კი ნაქშიბენდი გზის მიმდევარი იყო.

ეჰლი სუუნნეთზე უაღრესად დაკავშირებული იყო. თავის მოსწავლეებისთვის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი რჩევა დარიგება “ეჰლი სუნეთ ველ ჯემააღეთის“ რწმენაზე მტკიცედ და ერთგულად ყოფნა იყო.

ალლაჰუ თეღალას მარადიული კანონით ფეიღამბრების ჯაჭვის დამთავრების შემდეგ რელიგიის გაგრძელებისათვის ფეიღამბრების მემკვიდრეებად ცნობილი და ამავდროულად სილსილეი საადათად წოდებულისეიდების 33 პიროვნება მოუვლინა სამყაროს რომლებიც ისლამის რელიგიის გავრცელებით იყვნენ დავალებულნი. ამ სილსილეი საადათის 33-ე სულეიმან ჰილმი თუნაჰან ეფენდი იყო რომელმაც სულიერი აღზრდა “სელააჰუდდინ იბნი მევლანა სირაჯუდდინისგან მიიღო.

სულეიმან ეფენდის მოსწავლეებზე და თანამოაზრეებზე (ე.წ.) “ სულეიმანჯი“ ტერმინის გამოყენება სიმართლეს არ შეესაბამება რადგან “ სულეიმანჯი“ ასეთი სახელწოდებით რელიგია, მეზჰები, და სხვა მსგავსი რამ არ არსებობს.

სულეიმან ჰილმი თუნაჰან ეფენდი ყველანაირ ურწმუნოების წინაშე უმაღლესი განსწავლულობით ისლამზე ერთგული მსახურებითა და ეჰლი სუნნეთის დაცვით, გზააცდენილ ხალხზე სწორიგზის ჩვენებითა და მუსლიმებში არსებული გნხეთქილების მოგვარებით, ისლამის სამყაროს ასე მიმართავდა.

ეი მუსლიმანო საზოგადოებავ ! ჩვენს სიცოცხლეში ესხაბებზე ცილისწამებისა და რაიმე ტყუილის დაბრალებას შეძლებთ გგონიათ ? ასეთ გრძნობებს ნუ დაეუფლებით, იმიტომ რომ ეჰლი სუნნეთის მიდევრები ცოცხალი ვართ.