ارتحال و قبر شریف شان

حضرت سلیمان حلمی طوناخان قدس سره در 16 ماه ایلول سال 1959 (13 ربیع الاول سال 1379 هجری) روز چهار شنبه بعد از نماز عصر در خانه شان واقع در قیصیقلی به دار بقا شتافتند. قدس الله سره الاعز اما تصرف و ارشاد شان به تمامها بر کمال و بر دوام می باشد.

سلیمان حلمی افندی از آن جا که درس عام بودند لذا برای دفن به حضیره مدرسه و کلیه حضرت فاتح از وزرای مجلس اخذ اجازت می شود. اما به علت مخالفت وزیر داخله به نام نامق گدیک به قبری که از طرف عسکر های ترکیه حفر می شود در قبرستان قره جه احمد مجبور به دفن می شوند. بالاخره قبر شریف شان با بر افراشتن هفت ستون مرمری قبه دار که اطرافش نیز باز می باشد ساخته می شود و امروزه مورد زیارت و اتحاف فاتحه ها از طرف هر مؤمن و مسلمان می باشد.

خداوند متعال همه شیفته گان و دوست داران شان را به شفاعت شان نائل گرداند.