ارتحال و قبر شریف شان

ابوالفاروق سلیمان حلمی طوناخان(قدس سره) (سلستروی) پس از ادای نماز شام روز چهارشنبه 16 سپتامبر 1959 میلادی (13 ربیع الاول 1379 هجری قمری) درسن 72 سالگی در منزل شان واقع در قیصیقلی به دار بقا ارتحال یافتند. (قدس الله سره العزيز)

سلیمان حلمی افندی از آن جا که درس عام بودند لذا برای دفن به حضیره مدرسه و کلیه حضرت فاتح از وزرای مجلس اخذ اجازت می شود. اما به علت مخالفت وزیر داخله به نام نامق گدیک به قبری که از طرف عسکر های ترکیه حفر می شود در قبرستان قره جه احمد مجبور به دفن می شوند. بالاخره قبر شریف شان با بر افراشتن هفت ستون مرمری قبه دار که اطرافش نیز باز می باشد ساخته می شود و امروزه مورد زیارت و اتحاف فاتحه ها از طرف هر مؤمن و مسلمان می باشد.

خداوند متعال همه شیفته گان و دوست داران شان را به شفاعت شان نائل گرداند.