Ne nuk kemi punë me lekë

Ne nuk kemi punë me lekë, pozitë, politikë dhe me zhurma e ngatërresa. Ne pa dyshim ia mësojmë islamin çdo fëmije të çdo myslimani. Nëse një i vetëm është këthzer mbrapsht le të na njoftojnë.