Rruga jonë përbëhet nga

Rruga jonë përbëhet nga vaksinimi i njerëzve me besim (iman), Islam dhe moralin e Muhammedit a.s. qellimi është kënaqsia e Allahut xh.sh. Ua lë amanet: Mos u përçani. Mos bëni nacionalizëm. Mos hyni në rrugë të gabuara që janë jashtë Ehli Sunnetit.