Hâce Mahmûd İncîrfağnevî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın on birinci halkası Hâce Mahmûd İncîrfağnevî (k.s.) Hazretleridir. Buhârâ’nın Vabkene kazasının İncîrfağnî köyünde doğdu. Doğum tarihine dâir bir bilgi bulunmamaktadır.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Hâce Mahmûd (k.s.) Hazretleri, Hicri 715 (M. 1315) veya 717 (M. 1317) tarihinde âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şerifleri, günümüzde Buhârâ’nın Vabkent ve Şefirkan kasabaları arasındaki İnciri köyündedir.