SYEKH MAHMUD INJIR FAGHNAWI KS

Silsilah sa’adat yang ke-11 adalah Syekh Mahmud Injir Faghnawi KS. Beliau lahir di sebuah kampung bernama Injirfaghni di daerah Wabkana, Bukhara. Tentang tanggal kematiaannya tidak ada satu pun sumber yang menjelaskan.

Wafat dan Makam Syarif

Syekh Mahmud KS wafat pada tahun 715 H (1315 M) atau 717 H (1317 M). Sekarang makam syarifnya terdapat kampung Injir yang berada di antara kota kecil Syefirkan dan Wabkana, Bukhara.