SYEIKH MAHMUD INJIR FAGHNAWI KS

Silsilah sa’adat yang ke-11 adalah Syeikh Mahmud Injir Faghnawi KS. Beliau lahir di sebuah kampung bernama Injirfaghni di daerah Wabkana, Bukhara.Tidak ada satu sumber pun yang menjelaskan tentang tarikh kematiaannya.

Wafat dan Makam Syarif

Syeikh Mahmud KS wafat pada tahun 715 H (1315 M) atau 717 H (1317 M).Makam syarifnya sekarang terdapat di kampung Injir yang berada di antara kota kecil Syafirkan dan Wabkana, Bukhara.