SYEIKH ARIF AR-RIYUKARI KS

Syeikh Arif Ar-Riyukari KS merupakan silsilah sa’adat yang ke-10. Beliau lahir di sebuah kota kecil bernama Riwakar berhampiran dengan daerah Ghujduwan, Bukhara. Tidak ada sumber tentang tarikh wafat beliau secara pasti.

Wafat dan Makam Syarif

Syeikh Arif Ar-Riyukari KS yang memiliki umur panjang wafat dan dimakamkan di Riwakar. Terdapat beberapa sumber yang berbeza tentang tarikh kematian beliau . Akan tetapi, dalam karyanya yang berjudul Arifname yang ditulis oleh seorang penyair, terdapat sebuah bait di bagian akhir tulisan tersebut. Berikut adalah bait tersebut, “Quthbuz Zaman Arif billah.” (Arif Billah Sang Wali Quthub pada zamannya) Pada bait tersebut tersirat tahun kematiannya berdasarkan susunan abjadiyah yang menunjukkan tahun 634 H (1236 M). Sekarang, makam syarifnya terletak di daerah Syefirkan di wilayah Bukhara.