Hâce Ârif Rivgerî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın onuncu halkası olan Hâce Ârif Rivgerî (k.s.) Hazretleri Buhârâ’da Gucdüvân yakınlarındaki Rivger kasabasında doğdu. Doğum tarihine dâir kaynaklarda katî bir bilgi yoktur.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Uzun ömür yaşayan Hâce Ârif Rivgerî (k.s.), Rivger’de vefât etti ve oraya defnolundu. Vefât tarihi ile alâkalı kaynaklarda farklı tarihler bulunmaktadır. Ancak Hâce Hazretlerinin Ârifnâme isimli eserinin sonunda müstensih tarafından yazılan beyitte vefâtı için tarih düşürülen “Kutb-ı zamân u Ârif billâh” ibâresi 634 (M. 1236) tarihine tekâbül etmektedir. Kabr-i şerifleri, günümüzde Buhârâ’nın Şefirkan ilçesindedir.