Hâce Muhammed Zâhid Bedahşî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın on dokuzuncu halkası olan Mevlânâ Muhammed Zâhid Bedahşî (k.s.) Hazretleri, Yaʻkûb-ı Çarhî (k.s.) Hazretlerinin torunudur; kızının oğludur. Özbekistan’ın Hisar (bugünkü adıyla Surhanderya) vilayetinin Vahşıvâr (diğer adı Vahş) köyünde doğdu.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Hâce Muhammed Zâhid Hazretleri 936 (M. 1529) senesinde Vahşıvar köyünde âhirete irtihâl etti ve buraya defnedildi. Kabr-i Şerifleri günümüzde Surhanderya vilayetinin Boysun ilçesine bağlı Hocasaat köyü yakınlarındadır.