Hâce Derviş Mehmed (K.S)

Hâce Dervîş Mehmed es-Semerkandi el-Emkengî (k.s.) Haz­retleri Silsile-i Sâdât’ın yirminci halkasıdır. Semerkand’da doğdu, doğum tarihi hakkında ulaşabildiğimiz kaynaklarda mâlûmat bulunmamaktadır.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Dervîş Mehmed Hazretleri, 970 (M. 1562) senesinde âhirete irtihâl ettiler. Kabr-i şerifleri günümüzde Özbekistan’ın Kaşkaderya vilayetinin Kitab kasabasına bağlı Sarıasya köyündedir.