Hâce Muhammed Hâcegî Emkengî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın yirmi birinci halkası olan Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî es-Semerkandî (k.s.) Hazretleri, Hâce Derviş Mehmed Hazretlerinin oğludur. İsmi Abdü’l-bâkî olup 918 (M. 1512) tarihinde doğmuştur. Semerkand’ın Emkeng kasabasında ikamet ettiği için oraya nisbetle Emkengî denilmektedir.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Mevlânâ Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s.) Hazretleri 1010 (M. 1602) yılında 90 yaşlarında iken Emkeng köyünde âhirete irtihâl ettiler ve buraya defnedildiler. Kabr-i şerîfleri günümüzde Özbekistan’ın Kaşkaderya vilayetinin Kitab kasabasına bağlı Sarıasya köyündedir.