ხააჯე მუხამმედ ბაბა სემასი (ყ.ს)

სილსილეი საადათის მეცამეტე რგოლი ხზ. ხააჯე მუხამმედ ბაბა სემასია (ყ.ს) რომელიც რამითინსა და ბუხარას შორის მდებარე სოფელ სემაში დაიბადა. მისი დაბადების ზუსტი თარიღი არ არის ცნობილი.

ინტელექტუალური და შემეცნებითი ცოდნის დიდი მეცნიერი გახდა.

შემდეგში ხააჯე ალი რამითინს სულიერად დაუკავშირდა, მისი აგიტაციებითა და ლექციებით სულიერად აღიზარდა. ხზ.ხააჯე ალი რამითინს სიკვდილის მოახლოებისას ხალიფეს სახით ხზ. ხააჯე მუხამმედ ბაბა სემასი შეურჩევია, ირშადის (სულიერად აღზრდის) დავალება მას გადააბარა. მისი მიმდევრები და მოსწავლეებიც მას გადააბარა.

გარდაცვალება და საფლავი

ხ.ზ ჰაჯე მუჰამმედ ბაბა სემასი ჰიჯრეთით 755 (მილადი 1354) წელს სემასში გარდაიცვალა და იქვე დაიკრძალა. მისი საფლავი ბუხარაში რამითანის რაიონის სოფელ დეჯჰაში მდებარეობს.