Hâce Muhammed Baba Semâsî (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın on üçüncü halkası olan Hâce Muhammed Baba Semâsî (k.s.) Hazretleri Râmîtin ile Buhârâ arasında bulunan Semâs köyünde doğdu. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir.

Aklî ve naklî ilimleri tahsîl ederek büyük bir âlim olmuştur. Daha sonra Hâce Ali Râmîtinî’ye (k.s.) intisâb etmiş, onun sohbet ve derslerinde yetişmiştir. Hâce Ali Râmîtinî Hazretleri, vefâtlarına yakın halîfe olarak Hâce Muhammed Baba Semâsî Hazretlerini seçmiş, irşâd emânetini ona teslim etmişlerdir. Talebelerine ve bağlılarına ona tâbi olmalarını söylemiştir.

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Hâce Muhammed Baba Semâsî Hazretleri 755 (M. 1354) tarihinde Semâs’ta âhirete irtihâl ettiler ve buraya defnedildiler. Kabr-i şerifleri günümüzde Buhârâ’nın Ramitan ilçesinin Decha köyündedir.