Hâce Seyyid Emir Kilâl (K.S)

Silsile-i Sâdât’ın on dördüncü halkası olan Seyyid Emir Kilâl (k.s.) Hazretleri Buhârâ’nın Sûhâr köyünde doğdu. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Çömlekçilik yaparak geçimini temin ettiği için Farsçada “çömlekçi” mânâsına gelen “Kilâl” ismiyle anılır. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) neslinden olup Seyyid’dir. Babasının adı Emir Hamza’dır.

Vâlidesi Anlatıyor

“Ona hâmileyken ne zaman şüpheli yemek yesem karnımda şiddetli bir ağrı hissederdim. Bu hal birkaç kez tekrar edince anladım ki, bu karnımda taşıdığım çocuğun müstesnâ biri olmasından dolayıdır. Ondan sonra ağzıma aldığım her lokmada ihtiyâta riâyet eder oldum ve evlâdımı ümitle bekledim.”

Vefâtı ve Kabr-i Şerifleri

Seyyid Emîr Kilâl (k.s.) Hazretleri 8 Cemâziyelevvel 772 (M. 1370) Perşembe günü doğduğu köy olan Sûhâr’da vefât etti ve oraya defnedildi. Kabr-i Şerîfleri günümüzde Buhârâ’nın Bahâüddin Köyü yakınındadır.