ჰაჯე არიფ რივგერი (ყ.ს)

სილსილეი საადათის მეათე რგოლი ჰაჯე არიფ რივგერია, რომელიც ქალაქ ბუჰარასთან მდებარე რივგერის რაინოდანაა. დაბადებასთან დაკავშირებით ცნობები არ მოიპოვება.

გარდაცვალება და საფლავი

ხ.ზ ჰაჯე არიფი დიდი ხნის სიცოცხლის შემდეგ რივგერში გარდაიცვალა და იქვე დაკრძალეს. მისი გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით რამოდენიმე ვერსია არსებობს. მისი გარდაცვალების თარიღის ერთერთი ვერსია ჰიჯრეთით 634 (მილადი 1236) წელია, რომელიც ერთერთი ავტორის ლექსითაა გადმოცემული და რომელსაც ეს ინფორმაცია არიფნამე სახელობის ნაშრომიდან აუღია.