خواجه عبد الخالق غجدوانی رحمه الله

ایشان نهمین حلقه این سلسله می باشد. ایشان چهارمین خلیفه شیخ یوسف همدانی می باشد. یکی از بزرگان و از رؤسای این سلسله محسوب می شود. در پنجاه کیلومتری شهر بخارا در ده غجدوان به دنیا آمدند. در باره تاریخ تولد ایشان وثیقه موثقی در دست نسیت. نام پدر شان عبد الجمیل می باشد. با امام عبد الجمیل معروف بوده و از نوادگان امام مالک می باشند. یکی از نخبه گان عصر خود بوده در علوم ظاهری و باطنی سرامد بود. امام عبد الجمیل که در مالاتیای ترکیه اقامت داشت با دختر یکی از حکمداران رومی متاهل بود. به علت حوادث ناگوار در بلاد شام و روم با تمام اهل و عیال، اقربا و تعلقاتش به ماوراء النهر هجرت کرده از توابع بخارا به غجدوان رحل اقامت انداختند.

امام عبد الجمیل با خضر علیه السلام برادر خوانده بودند. خضر علیه السلام به ایشان مژده فرزندی را دادنده خواستند که نامش را عبد الخالق بگذارد. این نوزاد بشارت داده شده در غجدوان چشم به جهان گشود. در آن جا کلان شده علوم اولیه را در بخارا فرا گرفت.

دعای بعد از نماز فرضی

یکی از روز ها نفری از راه دور به نزدش آمد. از ایشان چنین دعا خواست: “دعا کنید که بنده با ایمان به آخرت کوچ کرده و از شر شیطان در امان شوم.”
خواجه عبد الخالق قدس سره چنین فرمودند: “خداوند متعال وعده داده است که دعای مؤمنین را بعد از نماز فرضی قبول می کند. بعد از نماز های فرضی تو در حق ما و ما در حق شما دعا کنیم. اگر به این ترتیب دعا کنیم به زودی اثرش را خواهیم دید. توفیق از آن حق است.”

دستور العمل طریقت نقشبندی

طریقت نقشبندی دارای هشت دستور العمل می باشد:

هوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، باز گشت، نگه داشت، یاد داشت.

این طائفه علیه سه دستور العمل دیگری نیز می داشته باشد:

وقوف زمانی، وقوف عددی، وقوف قلبی.

که مجموعا یازده می شود.

وفات و قبر ایشان

خواجه عبد الخالق غجدوانی سال 575 هجری در غجدوان به سوی حق شتافت و در زادگاهش نیز مدفون شد.

تاریخ وفات شان به حساب ابجدی جمله ذیل را تشکیل می دهد: “محبوب نبی مجتبی.” مرقد ایشان در قشلاق غجدوان بخارای کنونی در کشور ازبکستان واقع می باشد.