Silsilah Sâdât

 1. Abû Bakr As-Siddîq (RadiyAllâhu ʻAnh)
 2. Salmân Al-Fârisî (RadiyAllâhu ʻAnh)
 3. Hafîd-u Siddîq Akbar Qâsim (RadiyAllâhu ʻAnh)
 4. Imâm Ÿaʻfar As-Sâdiq (RadiyAllâhu ʻAnh)
 5. Abû Yazîd Tayfûr Al-Bastâmî (Quddisa Sirruh)
 6. Ash-Shayj Abu’l-Hasan Al-Jarqânî (Quddisa Sirruh)
 7. Ash-Shayj Muhammad Al-Farmadî (Quddisa Sirruh)
 8. Ash-Shayj Yûsuf Al-Hamadânî (Quddisa Sirruh)
 9. Jawâÿah ʻAbdu’l-Jâliq Al-Ġuÿduwânî (Quddisa Sirruh)
 10. Jawâÿah ʻÂrif Riwkarî (Quddisa Sirruh)
 11. Jawâÿah Mahmûd Inÿîr Faġnawî (Quddisa Sirruh)
 12. Jawâÿah ʻAli Râmîtinî (Quddisa Sirruh)
 13. Jawâÿah Muhammad Baba Samâsî (Quddisa Sirruh)
 14. Jawâÿah Sayyid Amîr Kilâl (Quddisa Sirruh)
 15. Jawâÿah Muhammad Bahâuddîn Naqshiband (Quddisa Sirruh)
 16. Jawâÿah ʻAlâuddîn Al-ʻAttâr (Quddisa Sirruh)
 17. Jawâÿah Yaʻqûb-u Charjî (Quddisa Sirruh)

 1. Jawâÿah ʻUbaydullâh Al-Ahrâr (Quddisa Sirruh)
 2. Jawâÿah Muhammad Zâhid Badajshî (Quddisa Sirruh)
 3. Jawâÿah Darwîsh Muhammad (Quddisa Sirruh)
 4. Mawlânâ Muhammad Jâÿakî Amkankî (Quddisa Sirruh)
 5. Jawâÿah Muhammad Bâqîbillâh (Quddisa Sirruh)
 6. Imâm Rabbânî Ahmad Fârûqi Sirhindî (Quddisa Sirruh)
 7. Ash-Shayj Muhammad Maʻsûm (Quddisa Sirruh)
 8. Ash-Shayj Sayfuddîn ʻÂrif (Quddisa Sirruh)
 9. Ash-Shayj Muhammad Nûr Al-Badwânî (Quddisa Sirruh)
 10. Ash-Shayj Shamsuddîn Habîbullâh (Quddisa Sirruh)
 11. Ash-Shayj ʻAbdullâh Dahlawî (Quddisa Sirruh)
 12. Ash-Shayj Hâfiz Abû Saʻîd Sâhib (Quddisa Sirruh)
 13. Ash-Shayj Habîbullâh Ÿân-u Ÿânân (Quddisa Sirruh)
 14. Ash-Shayj Mazhar Îshân Ÿân-u Ÿânân (Quddisa Sirruh)
 15. Ash-Shayj Salâhuddîn Ibn-u Mawlânâ Sirâÿuddîn (Quddisa Sirruh)
 16. Ash-Shayj Abu’l-Fârûq Sulaymân Hilmi Silistrawî (Quddisa Sirruh)